Trends & vooruitzichten

Luisteren naar de drijfveren van de burgers die evolueren met de grote veranderingen in onze samenleving. Het vaststellen van hun angsten & verwachtingen met betrekking tot de scenario’s die waarschijnklijk in de toekomst zullen werkelijkheid worden.


Sinds 2007 identificeren en kwantificeren we elk jaar, in nauwe samenwerking met het bedrijf Wide, de evolutie van de grote en globale veranderingen die onze samenleving doormaakt, en de mate van acceptatie en afwijzing door burgers ten aanzien van deze maatschappelijke bewegingen.

Sinds 2018 houden we ons ook bezig met het kwalificeren en kwantificeren van hun hoop en angst met betrekking tot mogelijke toekomstscenario’s. Hiervoor maken we gebruik van prospectieve technieken.

In een onzekere en complexe omgeving kan het voorzien van slechts één, zelfs kwantitatief bewezen toekomst fataal zijn. We hebben daarom eigen methodologieën ontwikkeld om

  • de acceptatie en afwijzing van burgers, uw klanten of prospecten, alsook
  • hun angsten & verwachtingen met betrekking tot mogelijke toekomstscenario’s te identificeren

Megatrends

  • Het actief volgen van de wereldwijde economische en sociale krachten die op macroniveau spelen en die een impact hebben en zullen hebben op de samenleving, de economische instellingen, de media en ons persoonlijk leven

MAATSCHAPPELIJKE TRENDS

  • Het identificeren en kwantificeren van de belangrijkste drijfveren van de opkomende maatschappelijke bewegingen en de manier waarop burgers deze veranderingen in onze samenleving omarmen of afwijzen.
  • Het indelen van deze gedragsveranderingen om de profilering van uw doelgroep te verrijken en nieuwe doelgroepen aan te trekken
  • Het verfijnen van uw communicatie op basis van de maatschappelijke thema’s waarvoor uw doelgroep in het dagelijkse leven gevoelig is

Vooruitzichten

  • Het meten van de voorspelbaarheid van de verschillende toekomstscenario’s: politiek, economisch, sociaal, technologisch, ecologisch en juridisch.
  • Het identificeren van welke visie van uw belangrijkste doelgroepen hebben op de toekomst
  • Het ondersteunen van het merk/bedrijf in de rol die het in de toekomst zal moeten vervullen
  • Het analyseren van de evolutie van deze potentiële scenario’s in de loop van de tijd om de toekomstgerichte aard van uw modellen en strategische plannen te verbeteren