Human Capital

Luisteren naar uw medewerkers om hun welzijn, hun prestaties en het succes van uw bedrijf te vergroten! Het vaststellen van de sterke en zwakke punten van uw organisatie, uw cultuur en de toekomstige verwachtingen van uw medewerkers om op veranderingen te anticiperen of ermee om te leren gaan. 


Cultuur & waarden en Employer Branding

 • Het identificeren van het niveau van allignatie van de medewerkers op de cultuur en waarden van uw bedrijf
 • Het identificeren van de perceptieverschillen tussen een nieuwe cultuur en nieuwe waarden
 • Het introduceren van een employer branding-benadering om u te helpen uw merkidentiteit te bepalen en de reputatie ervan te verbeteren

Welzijn, betrokkenheid & performantie:

 • Het meten van het welzijn van uw medewerkers op het werk
 • Het meten van de betrokkenheid/engagement van uw medewerkers
 • Het meten van de perceptie van de individuele en collectieve prestaties
 • Het verkrijgen van scores over “allignatie”(persoonlijke, met collega’s, met de manager, met de organisatie)
 • Het identificeren van de belangrijkste elementen bij het optimaliseren van deze verschillende allignaties en het niveau van welzijn en betrokkenheid

Stress en veerkracht

 • Het voldoen aan de vereisten van een psychosociale risicoanalyse
 • Het evalueren van het niveau van toxische stress van de medewerkers en de organisatie

Change management

 • Het evalueren en verbeteren van het veranderingsproces binnen uw organisatie
 • Proactieve en curatieve benadering van het veranderingsproces

Employee journey

 • Het analyseren van het medewerkerstraject binnen uw organisatie (evaluatie, identificatie van de ontbrekende of onvolledige processtappen en meting van de efficiëntie van het traject)