Churners & Mixers

Listen

De strategische teams van Nespresso wilden het gedrag analyseren van bepaalde klantsegmenten die minder capsules zijn gaan gebruiken.

Understand

Online onderzoek bij specifieke segmenten van Nespresso-klanten – N = 3500

  • Identificatie/profilering
  • Evaluatie van het huidige verbruik
  • Vaststelling van de redenen voor het afgenomen verbruik
  • Identificatie van de alternatieven
  • Evaluatie van Nespresso

Decide

Actieplan ‘anti-churn’