Nationale Defensie

Listen

Defensie wil al jaren haar imago bij de Belgische bevolking versterken en burgers van 17 tot 33 jaar overtuigen om bij Defensie te komen werken. Er is een omvangrijke communicatiecampagne gelanceerd, die zowel gericht is op het verbeteren van het algemene imago van Defensie als op het imago van Defensie als werkgever.

Listen werd een eerste keer gekozen om het imago van Defensie en de impact van haar campagnes te beoordelen en verlengde dit contract voor de jaren 2023 tot 2026.

Understand

Dit partnerschip met Defensie omvat een groot aantal onderzoeken die het mogelijk maken om te begrijpen hoe Defensie als werkgever wordt gezien. Deze onderzoeken maken het mogelijk om het imago en de identiteit van Defensie in kaart te brengen, een reputatie-index te berekenen en de evolutie van de aantrekkelijkheid van Defensie in de loop van de verschillende campagnes in kaart te brengen.

Decide

Defensie kon zich baseren op de resultaten van de verschillende onderzoeken om het scenario, de “tone of voice” en de stijl van de communicatiecampagne aan te passen aan de verschillende doelgroepen.

Dankzij deze onderzoeken kon Defensie ook de belangrijkste elementen van imago, identiteit en reputatie identificeren die hen in staat stellen hun aantrekkelijkheid als werkgever voor hun doelgroepen te vergroten.

.