Corporate Reputation

Listen

Defensie wenst enerzijds haar draagvlak bij de Belgische bevolking te versterken alsook anderzijds de bereidheid om bij Defensie te komen werken bij haar potentiële medewerkers tussen 17-33 jaar. Hiervoor wordt een uitgebreide communicatiecampagne ingezet gericht op zowel het algemeen imago van Defensie als specifiek haar Employer Branding. 

Understand

Representatief onderzoek bij verschillende doelgroepen: Belgische bevolking 18+ jaar,
Potentiële medewerkers tussen 17-33 jaar, Beïnvloeders tussen 34-55 jaar, Huidige medewerkers van Defensie.

  • Draagvlak voor een Belgische Defensie:
  • Reputatie-index
  • Imago en Identiteit
  • Employer Branding
  • Benchmark van effectiviteit en attractiviteit van communicatiecampagne

Decide

Op basis van verschillende type onderzoeken wordt een aanbeveling gegeven m.b.t. de storyline, de tone-of-voice en de stijl dat gehanteerd wordt binnen de communicatiecampagne. Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende doelgroepen van een specifieke campagne.

Vervolgens wordt er continu gemonitord hoe het draagvlak voor Defensie evolueert bij de verschillende doelgroepen en afhankelijk daarvan worden opnieuw aanbevelingen ter verbetering geformuleerd.